Protokoll

Samfälligheten 

      Rydebäck III Dalskär

Alnögatan

www.dalskar.se

Magnus Midander - Ordförande

Bengt Grahn - Kassör

Rolf Larsson - Bockholmen

Magnus Hallström - Blågrundet         

Max Välemark - Bergskäret

Lisa Sangeus - Ledamot

Martina Kristiansson - Ledamot

Christopher Fogelqvist - Ledamot


Rickard Jönsson - Suppleant

Jon Söderling - Suppleant


Revisor - Camilla Ståhl

Revisorsuppleant - Pontus Lindfors 

Styrelsen

Nuvarande styrelse (vald vid stämman 2017) består av: