Manual

Samfälligheten 

      Rydebäck III Dalskär

Alnögatan

www.dalskar.se

Om samfälligheten

Vad gör styrelsen? Vad är samfällighetens ansvar? Avgifter? Var slängs och hur sorteras avfall? Vilka regler gäller för bilkörning? Finns det saker man kan låna till husets skötsel?

 

Vi har samlat sådan information i vad vi kallar föreningens "manual". Läs den här direkt eller ladda ner  om du vill spara och/eller skriva ut den.

           

Du behöver programmet Acrobat Reader för att läsa filen Om du inte redan har programmet kan du kan ladda ner det genom att klicka här.